Gammellung og Tuerne

Projekt tilpasning

På grund af en lodsejers bekymringer omkring oprettelsen af dyrehegn og udsætning af kreaturer i området, har vi besluttet at udelade denne del af projektet. I stedet vil der blive iværksat hydrologiske forundersøgelser, der skal afklare, om en ændring af vandforholdene kan bremse tilvæksten af træer i mosen, hvilket kreaturerne ellers skulle have gjort. Undersøgelserne skal blandt andet vise, hvordan vandet bevæger sig i mosen hen over året.

Forberedelser