Private lodsejere og foreninger kan kvit og frit booke en naturplejetrailer hos Thisted Kommune

Læs mere

Natur, 2021

Thisted Kommune skaber grundlag for mere lysåben natur ved Brokær. Det er et led i projekt Rigkilde LIFE, der finansieres af EU og staten.

Læs mere

Fysiske aktioner, 2021

Naturstyrelsen, Allerød og Ballerup kommuner og en håndfuld frivillige lavede naturpleje i Klevads Mose i slutningen af marts 2021.

Der blev afbrændt gammel førne, mest kærstar, for at fjerne næringsstoffer samt sørge for der kommer lys ned til bunden, så de mindre urter, græsser og mosser også får vokseplads. Det fremmer også kreaturernes afgræsning af det ellers noget uspiselige kærstar.

Afbrændingen foregik i mosaikker så vigtige levesteder blev skånet for ilden. Bl.a. et område med Tvebo Baldrian, hvorpå vi tror der godt kan være lagt æg fra sommerfuglen Mørk Pletvinge.

Hvis der ikke bliver lavet naturpleje på området, vil det vokse til med især tagrør og kærstar, som forhindrer at andet kan vokse.

Vejret var med os og afbrænding gik meget fint !

Læs mere

Fysiske aktioner, 2021