I den tørre september i 2020 var de helt rette betingelser for at gennemføre naturpleje på den centrale og værdifulde del af Vasby Mose. Her  findes en hel unik natur med mange sjældne planter. For at sikre og forbedre deres livsbetingelser, var der behov for at fælde en del af den tætte og skyggende træ- og kratopvækst for at skabe mere plads og udvide det lysåbne areal. Til foråret sættes der kvæg ud og de vil fremover pleje arealet.

Læs mere om naturen på stedet i et andet opslag ”Optælling af melet kodriver i Vasby Mose”.

Læs mere

Natur, 2021