Naturstyrelsen, Allerød og Ballerup kommuner og en håndfuld frivillige lavede naturpleje i Klevads Mose i slutningen af marts 2021.

Der blev afbrændt gammel førne, mest kærstar, for at fjerne næringsstoffer samt sørge for der kommer lys ned til bunden, så de mindre urter, græsser og mosser også får vokseplads. Det fremmer også kreaturernes afgræsning af det ellers noget uspiselige kærstar.

Afbrændingen foregik i mosaikker så vigtige levesteder blev skånet for ilden. Bl.a. et område med Tvebo Baldrian, hvorpå vi tror der godt kan være lagt æg fra sommerfuglen Mørk Pletvinge.

Hvis der ikke bliver lavet naturpleje på området, vil det vokse til med især tagrør og kærstar, som forhindrer at andet kan vokse.

Vejret var med os og afbrænding gik meget fint !

Læs mere

Fysiske aktioner, 2021

I den tørre september i 2020 var de helt rette betingelser for at gennemføre naturpleje på den centrale og værdifulde del af Vasby Mose. Her  findes en hel unik natur med mange sjældne planter. For at sikre og forbedre deres livsbetingelser, var der behov for at fælde en del af den tætte og skyggende træ- og kratopvækst for at skabe mere plads og udvide det lysåbne areal. Til foråret sættes der kvæg ud og de vil fremover pleje arealet.

Læs mere om naturen på stedet i et andet opslag ”Optælling af melet kodriver i Vasby Mose”.

Læs mere

Natur, 2021