Høje-Taastrup Kommune

Vores mål er at sætte en række tiltag i gang, der kan hjælpe den lysåbne natur til at udvikle og brede sig. Det gør vi i nært samarbejde og tæt dialog med lodsejerne. Vi vil herigennem få genskabt en righoldig og unik natur med en mosaik af naturtyper og levesteder for både sjældne og almindelige planter og dyr.