Kursus om naturpleje

Kursus om naturpleje

I Rigkilde-LIFE-projektet har vi i samarbejde med lodsejere og dyreholdere forbedret og genskabt rigkær og kildevæld, ved rydninger, hegnsprojekter og dræn- og grøftelukninger. Nu nærmer projektperioden sig sin afslutning, og ved udgangen af 2022 skal de sidste projekter være afsluttet.

Naturplejen udgør grundpillen i bevarelsen af de sårbare naturtyper, og det er derfor ikke nok, at vi lukker dræn og grøfter, rydder krat og sætter hegn. Det er afgørende, at der fastholdes en optimal naturpleje i projektområderne i form af afgræsning.

Den ideelle naturpleje er i sig selv en driftsgren. Der er mange faktorer der spiller ind, når man skal få naturpleje, dyrevelfærd og økonomi til at spille sammen. Vi har derfor sammensat et spændende kursusforløb for dyreholdere og lodsejere om naturpleje. Kurset udbydes af EUC Nordvest/Morsø Landbrugsskole, og er sammensat af oplæg om naturpleje, management, økonomi og ikke mindst erfaringsudveksling mellem jer der deltager. Oplægsholdere fra Seges, Morsø Landbrugsskole og Fjordland vil fortælle om målrettet naturpleje, tilskudsregler, husdyrhold mv. og kan svare på spørgsmål.

Kurset afvikles over fire dage, på følgende datoer: 27. juni, 12. august, 16. september og 7. oktober 2022. De første tre dage vil foregå på Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing Mors. Den fjerde dag består af en ekskursion til bl.a. Mols Bjerge, for at se på og høre om forskellige erfaringer med naturpleje. Kursusprogrammet er vedlagt som bilag.

Som lodsejer/dyreholder i Projekt Rigkilde tilbydes du kursusdeltagelsen gratis. Kurset er inklusiv forplejning alle dage, og bustur den fjerde dag.

Du finder mere information om kurset her: Invitation til Naturforvalterkursus.

 

Tilmelding

Du tilmelder dig kurset på https://forms.office.com/r/WNZ6GSLh6N.

Vi håber du har lyst til at deltage. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anja Sørensen fra Thisted Kommune på ans@thisted.dk, eller kursusansvarlig Rikke Scheele-Simonsen på rss@eucnordvest.dk.