Naturen vi redder

Spredt i landskabet, ofte ved foden af indenlands kystskrænter, i åernes brinker eller i siderne af istidens erosionskyster, ligger eller burde ligge en perlerække af de fugtige lysåbne naturtyper: Kildevæld, rigkær og avneknippemose.

De områder er truet og her kan du læse mere om, hvad det er for nogle naturtyper og arter og hvordan de er truet.