På informationstavlen opsat ved rastepladsen på Cathrinebjergvej mellem Vasby og Sengeløse Moser, kan man nu læse om naturprojektet, der i disse år gennemføres i moserne for at forbedre og genoprette den værdifulde natur.

Læs mere

Fysiske aktioner, 2017

Den 25 oktober 2017 blev der afholdt offentligt jordfordelingskendelsesmøde for jordfordelingen i Svenstrup Kær. På mødet kunne jordbrugskommissionen afsige kendelse uden indsigelser, og dermed er jordfordelingen afsluttet.

 

Læs mere

Formidling, 2017

Naturplejeforeningen var til prisoverrækkelsen repræsenteret af Henning Villadsen, Henrik Holm, Kristian Brogaard og Preben Nielsen (billede).

Prisen er en anerkendelse for foreningens arbejde med genopretning og naturpleje i rigkæret Hellerød Kær på Thyholm.

15. Juni Fondens NATURPRIS 2016 er for første gang uddelt og gik til Hellerød Kær Naturplejeforening, der har arbejdet for genopretning og naturpleje i rigkæret på Thyholm. Prisen er på 150.000 kr. og blev overrakt tirsdag den 17. januar 2017 på Plantekongressen i Herning.

"Naturprisen går til et projekt med en bemærkelsesværdig høj naturmæssig værdi. Det op mod 40 hektar store ekstremrigkær på Thyholm i Limfjorden rummer i dag mere end 150 forskellige arter af kærplanter i en mosaik af forskellige kærtyper," lyder det i indstillingen til prisen, som fortsætter:

"Uden Naturplejeforeningens indsats ville kæret med dets rige naturindhold være helt eller delvist forsvundet. Nærmest i "sidste øjeblik", i 2005, igangsatte kærets lodsejere en omfattende indsats, der siden har ført til genopretning og naturpleje af rigkæret. Hvis der var flere som lodsejerne i Hellerød Kær Naturplejeforening, så ville den danske natur ikke være så trængt."

Læs mere

Formidling, 2017