Thisted Kommune

Rigkærne skal reddes

Med RigKilde LIFE vil vi sikre, at perlerækken af artsrige rigkær langs å-systemet ikke brydes. Det vil vi gøre ved både at sikre og forbedre de eksisterende rigkær, men også ved at skabe forudsætningerne for, at nye områder med rigkær kan udvikle sig. Derudover ønsker vi at forbedre yngle- og leveforholdene for spidssnudet frø og stor vandsalamander.

Vi vil undersøge:

  • Hvor naturtyperne findes i området
  • Om særlige arter findes i området
  • Om der er den rigtige vandstand i området – for både naturen og lodsejeren

Derudover kan vi fremme den gode naturpleje i området, ved at;

  • Rydde tilgroede naturarealer
  • Etablere eller forbedre forholdene for afgræsning/pleje af naturarealerne
  • Etablere den rigtige vandstand i området - for både naturen og lodsejeren
  • Genskabe åbne vandflader

Kontaktdata: 

Lars Christian Adrados, Tel: 23745371, lca@thisted.dk