Hydrologiske tiltag med at overrisle strandeng giver bedre levesteder for engfugle og padder. RigKilde LIFE støtter AVJF i at etablere bekkasin-skrab på afgræsset strandeng.

Læs mere

Fysiske aktioner, 2020