Samarbejde med lodsejere

For at projektet kan gennemføres på private arealer kræver det, at du som lodsejer er med på at lade kommunen gøre en indsats på dine arealer. 

God dialog mellem lodsejer og kommunen er den første forudsætning for at projektet kan lykkes. I projektets første år kontakter vi alle lodsejere for at finde ud af, om I har lyst til at deltage i projektet. Herefter sætter vi forundersøgelser i gang. Når de konkrete planer for de enkelte områder er klar, vil vi gerne i dialog med jer igen. Der hvor vi bliver enige, kan vi så sætte naturpleje i gang.

Vi håber, at du som privat lodsejer kan se natur-potentialerne på udvalgte dele af dine matrikler. Kommunerne i projektet har de nødvendige økonomiske midler, du har jorden. Sammen kan vi sikre rigkær, kildevæld og avneknippemoser og skabe større sammenhæng og naturkvalitet generelt i Natura2000 områderne. 

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller vil være med.