I løbet af sommeren 2016 blev Natur360 færdig med forundersøgelse af forholdene for lys skivevandkalv i Vaserne og andre naturområder i Mølleådalen.

Læs mere

Forberedelser, 2016

I løbet af forsommeren 2016 blev Amphi Consult færdig med basismonitering af spidssnudet frø i alle projektområder.

Læs mere

Monitorering, 2016

I begyndelsen af juni 2016 brugte Nationalpark TV i Thy en hel dag på optagelser i og omkring kildevæld og rigkærene i Dover Kil.

Læs mere

Formidling, 2016

Den fuldtallige styregruppe afholdt sit første møde d. 23. februar 2016 i Naturcenter Fosdalen. Naturcentret ligger midt i projektområde Under Lien i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Projektforvaltning, 2016