Kildevæld

Navnet er næsten selvforklarende: Et kildevæld er et sted hvor en kilde, hvor grundvand vælder frem på jordoverfladen.

  • Kildevæld er de små områder, hvor kalkholdigt grundvand vælder frem. Det kalkrige grundvand aflejrer ofte kalk (tuf) omkring kilden.
  • Kildevæld domineres typisk af mosser.
  • Kildevæld forekommer kun få steder.. I det vestlige Jylland er der kortlagt 23 ha kildevæld og i det øvrige Danmark 336 ha. I projektet er det målet at sikre pleje af 15 % af naturtypens areal i det vestlige Jylland, samt at øge arealet med naturtypen ed i alt 7,0 ha.
  • Kildevæld bevares ved at bevare dens omgivelser og hele det vandsystem, som kilden eller kilderne er en del af.

I projektet er Kildevæld en ”prioriteret naturtype”.