Dokumentarkivet

 

 


Thisted Kommune hjælper lodsejere med naturpleje som led i det EU-støttede LIFE-projekt Rigkilde

Læs mere


Rydning af pil og krat skal skabe plads til orkidéer

 

Nationalpark TV 10/5 2019HD from Nationalpark Thy on Vimeo.

Læs mere


Fjerritslev ugeavis, tirsdag d. 7. maj 2019

Læs mere


Vurderinger af sårbare naturtyper i to moser på Københavns Vestegn er foretaget med udgangspunkt i tre aktuelle problemstillinger, der knytter sig til mange danske moser med effekter af øget grundvandsindvinding i mosernes nærområde, øget afvanding ved dræning direkte i mosen, samt effekter af fremtidige klimaforandringer. Mere information om bladet Jord & Viden kan findes på dette link http://www.vand-og-jord.dk/
 

Læs mere