Vi står bag

Det er en bred kreds af samarbejdspartnere, der står bag dette projekt:

  • Vi er Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Struer Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Faxe Kommune, Furesø Kommune, Naturstyrelsen Fyn og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning som har fået penge til at gennemføre projektet
  • Vi er Naturstyrelsen Østsjælland, Allerød Kommune, Egedal Kommune og Rudersdal Kommune som får projektet gennemført
  • Vi er private lodsejere, som ønsker og er med på at lade kommunen gøre en indsats på vores arealer. Vi er lodsejre, der kan se natur-potentialerne på udvalgte dele af vores matrikler. Kommunen har pengene, vi har jorden. Sammen kan vi sikre kildevæld, rigkær og avneknippemoser og skabe støre sammenhæng og naturkvalitet generelt i Natura 2000 områderne.
  • Vi er græsningslaug og plejelaug, der udfører den langsigtede pleje af naturtyperne.
  • Vi er kort sagt en blandet forsamling, der har til fælles, at vi ønsker at gøre en ekstra indsats for at sikre, genskabe og pleje nogle af Danmarks sjældneste og mest sårbare lysåbne fugtige naturtyper.

Nærværende hjemmeside er udarbejdet som led i LIFE projektet LIFE14 NAT/DK/000606 som støttes af EU Kommissionen. I henhold til artikel II.7.2 i General Conditions kan de holdninger og den viden, der kommer til udtryk på hjemmesiden, under ingen omstændigheder blive betragtet som EU Kommissionens officielle holdning og EU Kommissionen er ikke ansvarlig for den videre brug af oplysningerne på hjemmesiden.