Her sker det

RigKilde-LIFE foregår i udvalgte Natura2000 områder i Danmark:

  • Jammerbugt Kommune: Svenstrup Kær i Natura2000 område 21: Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien.
  • Thisted Kommune: Vejlerne (Lønnerup Fjord, Østerild Fjord, Arup Vejle, Tømmerby Fjord, kystarealerne ved Øsløs, Glombak, Selbjerg Vejle og Lund Fjord) i Natura2000 område 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg.
  • Thisted Kommune: Nørhå Sø, Ovesø, Hvidbjerg Å og Ørum Sø i Natura2000 område 27: Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø.
  • Struer og Thisted Kommuner: Skibsted Fjord, Brokær og standengskysten omkring Boddum samt Hellerød Kær i Natura2000 område 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.
  • Naturstyrelsen Fyns areal: Område omkring Søgård Sø på Sydlangeland i Natura2000 område 127: Sydfynske Øhav.
  • Faxe Kommune: Tuerne og Gammellung i Natura2000 område 163: Suså, Tylstrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose.
  • Høje-Taastrup Kommune: Natura 2000 område 140: Vasby Mose og Sengeløse Mose.

Furesø Kommune, Allerød Kommune, Egedal Kommune og Rudersdal Kommune: Vaserne, Sortemose, Hestetangshuse, Mølleå og Småsøerne i Natura 2000 område 193: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.