På baggrund af tekniske forundersøgelser og projektaftaler med private lodsejere har Jammerbugt kommune nu med konsulentbistand fra COWI A/S udfærdiget detailprojekter for restaurering af Svenstrup Å og de to kildevældsbække Fosdal Bæk og Hjuldal Bæk.

Læs mere

Natur, 2018

Med finansiering fra RigKilde LIFE og Den europæiske Fond for udvikling af Landdistrikterne har Thisted Kommune i foråret 2018 etableret et nyt hegn omkring orkidéengen ved Sønderhå Plantage.

Læs mere

Natur, 2018

Midt i august blev der afholdt et mikro-pleje arrangement i Vasby mose for ejere af mose- og englodder indenfor Natura 2000-området

Læs mere

Fysiske aktioner, 2018

Kom med til Vejlernes Dag den 5. maj 2018.

Læs mere

Formidling, 2018

I 2017 blev der lavet en lokal grundvands- og overfladevandmodel for området Vasby- og Sengeløse Moser.

Læs mere

Forberedelser, 2018