Klevads Mose - Skovgårdsfolden og Småsøerne

Afbrænding af rigkær i Klevads Mose - Skovgårdsfolden og Småsøerne

Ansatte fra Naturstyrelsen og et hold studerende fra Skovskolen lavede naturpleje i Klevads Mose - Skovgårdsfolden og Småsøerne i marts måned 2017. 

 

Jens Nielsen som er Skovfoged udtaler: ”Det er for at give de nye arealer i afgræsningen den bedst mulige start. Så der er frisk grønt til køerne, når de kommer ud til maj. Så håber vi på at køerne

kan holde det åbent helt ned til bunden med deres græsning. På denne måde kommer der lys ned på bunden så de sjældne planter kan vokse. 

Modsat situationen lige nu, hvor der mest vokser tagrør og kærstar som forhindrer, at noget andet kan vokse.”

 

Sådanne brændinger skal i øvrigt altid ske inden 1. april af hensyn til vildtlevende dyr, fx jordrugende fugle.