Skibsted Fjord

Rydning ved Kløvenhøjvej og Kammergårdsvej

Hede Danmark har arbejdet hårdt med motorsaven på en lille naturperle ved Dover plantage i krydset ved Kammergårdsvej og Kløvenhøjvej. Her skal al træopvækst fjernes til fordel for små og mere sjældne planter. Træerne som er blevet fældet vil senere blive fjernet ved hjælp af en ATV og eller traktor med skovspil, da det er umuligt for tunge køretøjer at køre i det meget trykvandpåvirkede område.

Til foråret og over sommeren skal kreaturerne hjælpe det sidste til, at orkidéer og andre af kommunens fine rigkærsplanter kommer til at stå i fuldt flor.

Rydningen er en del af en større naturplejeindsats for vores sjældne, men meget værdifulde naturtyper rigkær og kildevæld. Rydningen finansieres af RigKilde-LIFE

 

 

Natur