Vejlerne

Arup og Selbjerg Vejler undersøges

Botaniske og hydrologiske undersøgelser begynder juni 2017.
Medarbejdere fra virksomheden Bangsgård og Paludan er hyret af Thisted Kommune til at undersøge de botaniske og hydrologiske forhold omkring Arup Vejle og ved Selbjerg Vejle.

De botaniske undersøgelser gennemføres i perioden primo juni til slut september 2017. De hydrologiske undersøgelser begynder i juni måned 2017 og afsluttes over vinteren.

Det nøjagtige tidspunkt for hvornår konsulenter færdes i områderne er uvist, men det vil ske inden for ovenstående periode og afhænger af vejrforholdene. Målinger af vandstand og vandgennemstrømning kræver at der sættes hvide plastikrør ned (piezometer-rør) relevante steder. Disse kommer flere steder til at stå vinteren over og tilses flere gange i perioden.

Resultaterne fra undersøgelserne forventer vi er klar i begyndelsen af 2018. Thisted Kommune vil på baggrund heraf udarbejde et forslag til naturplejeindsatsen. Resultaterne og forslaget vil blive tilsendt relevante lodsejere. Først på dette tidspunkt, behøver lodsejerne at tage stilling til om de vil indgå i et samarbejde om igangsætning af de konkrete forslag.

Thisted Kommune har gennem tilskudsmidlerne fra EU de nødvendige økonomiske midler til at udføre plejeforanstaltninger, og den vedvarende pleje er afhængig af lodsejernes ønsker. 

Er du lodsejer og ønsker yderligere information kan du kontakte:

Elsemarie Kragh Nielsen, tlf: 21479975 eller mail: emkn@thisted.dk

Natur