Dokumentarkivet

 

 


Thisted Kommune hjælper lodsejere med naturpleje som led i det EU-støttede LIFE-projekt Rigkilde

Læs mere


Vurderinger af sårbare naturtyper i to moser på Københavns Vestegn er foretaget med udgangspunkt i tre aktuelle problemstillinger, der knytter sig til mange danske moser med effekter af øget grundvandsindvinding i mosernes nærområde, øget afvanding ved dræning direkte i mosen, samt effekter af fremtidige klimaforandringer. Mere information om bladet Jord & Viden kan findes på dette link http://www.vand-og-jord.dk/
 

Læs mere


Artikel i NATURNYT september 2018.

Læs mere


Artikel i URT November 2016

Læs mere


Artikel i URT februar 2015: Hvad har melet kodriver og rustskæne med grundvand at gøre?

Læs mere