Dokumentarkivet

 

 


Fjerritslev ugeavis, tirsdag d. 7. maj 2019

Læs mere


Vurderinger af sårbare naturtyper i to moser på Københavns Vestegn er foretaget med udgangspunkt i tre aktuelle problemstillinger, der knytter sig til mange danske moser med effekter af øget grundvandsindvinding i mosernes nærområde, øget afvanding ved dræning direkte i mosen, samt effekter af fremtidige klimaforandringer. Mere information om bladet Jord & Viden kan findes på dette link http://www.vand-og-jord.dk/
 

Læs mere


Tekniske forundersøgelser for Arup Vejle

Læs mere


Nordjyske 19. september 2017: Sjældenheder under lup i Doverkil, Vejlerne og Hvidbjerg Å, Nordjyske

Læs mere


Artikel i NATURNYT september 2018.

Læs mere