(c) fotograf: 5b
(c) fotograf: 8b
(c) fotograf: 3b

Foto kær og væld

RigKilde-LIFE er et stort naturprojekt, hvor en række kommuner overalt i Danmark, vil redde sjælden og særlig natur.

Denne sjældne og særlige natur består af de fugtige og lysåbne naturtyper rigkær, kildevæld og avneknippemoser og dyr som spidssnudet frø, stor vandsalamander, lys skivevandkalv og stor kærguldsmed. Du kan i fane-menuen læse meget mere om:

  • hvor projektet finder sted
  • hvad projektet handler om
  • de forskellige naturtyper og dyr
  • samt finde nyheder fra projektet

Mange naturperler er akut truet. Det vil vi nu gøre noget ved – og du kan være med. Gode fotografier siger meget mere end 1.000 ord. Og vi er sikre på at der rundt i landet, tilknyttet en fotoskole, findes rigtig mange dygtige fotografer, som i billede kan formidle naturens vidunderlige verden og beskyttelse af den.

Derfor har vi oprettet Foto-kær-og-væld. Det er Rigkilde-LIFE’s foto-hjemmeside med en årlig konkurrence om at tage de bedste billeder i en række billedkategorier. Vi håber, at du vil dele dine bedste billeder med os.