Svenstrup Kær

Jordfordeling afsluttet i Svenstrup Kær

Den 25. oktober 2017 blev der afholdt offentligt jordfordelingskendelsesmøde for jordfordelingen i Svenstrup Kær.

På mødet kunne jordbrugskommissionen afsige kendelse uden indsigelser, og dermed er jordfordelingen afsluttet.

Med den afsagte kendelse skifter alle arealer der har indgået i jordfordelingen ejer ved skæringsdato den 1. november 2017.

Arbejdet med jordfordelingen har stået på i knap et år, og der har været mange gode samtaler med de private jordejere i Svenstrup Kær, både om selve jordfordelingen, men også om de forestående naturgenopretningstiltag og den fremtidige naturpleje i kæret.

Ved jordfordelingen er der omsat et samlet areal på ca. 47 ha, og udover Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune har 17 private lodsejere solgt og/eller erhvervet arealer.

Jordfordelingen har givet en bedre arrondering af jorden i forhold til den fremtidige naturpleje, og både Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune har erhvervet arealer, der muliggør realisering af en række hydrologiske tiltag bl.a. i forhold til restaurering af kildevældsbække og Svenstrup Å.

Med den nye ejerstruktur fortsætter Jammerbugt Kommune i samarbejde med de private lodsejere og Naturstyrelsen arbejdet med at løfte naturtilstanden i Svenstrup Kær.

Formidling