Svenstrup Kær

Jordfordelingsmøde ved Svenstrup Kær

Jammerbugt Kommune afholdt den 15 december 2016 som opstart på en jordfordelingsproces i Svenstrup Kær opstartsmøde på Naturcenter Fosdalen for lodsejere og øvrige interesserede.

Ved et fint fremmøde på ca. 30 privatpersoner samt repræsentanter fra Jammerbugt Kommune og samarbejdspartnere var der godt fyldt op i det hyggelige lokale på Naturcentret midt i projektområdet.

Ved samling og omfordeling af eng- og mose-fenner er det hensigten at jordfordelingen skal skabe bedre betingelser for gennemførsel af LIFE projektets aktioner omkring naturgenopretning og naturpleje, og give et ejerskab der er interesseret i LIFE projektet og forbedring af naturtilstanden i det 200 ha store Svenstrup Kær.

Ved mødet blev som påkrævet besluttet en skæringsdato for jordfordelingen, og denne blev sat til den 1. november 2017. Det betyder i praksis at jordfordelingen skal være tilendebragt senest 3 måneder før den 1. august 2017.

På mødet blev der også nedsat et lodsejerudvalg på 5 personer med jord i projektområdet, som skal assistere jordfordelingsplanlæggeren i processen, bidrage med lokal viden og være bindeled til den private lodsejerkreds og lokalsamfundet.

Konsulentfirmaet Orbicon skal i samarbejde med Jammerbugt Kommune og de private lodsejere nu i gang med at finde de gode løsninger både for naturen og ejerne.

 

Kontaktoplysninger i forbindelse med jordfordelingen

Niels Otto Haldrup fra konsulentfirmaet Orbicon vil være den primære jordfordelingsplanlægger på projektet og direkte kontakt til lodsejerne.

niha@orbicon.dk / 30 59 55 07

Spørgsmål i forhold til projektet generelt samt jordfordelingen kan i øvrigt rettes til:

Allan Eskesen, projektansvarlig Jammerbugt Kommune

als@jammerbugt.dk / 72 57 72 03

Jordkøb, jordfordeling og erstatning