Artikel fra tidsskriftet Vand & Jord – nr. 2 fra maj 2019

Tilbage

Vurderinger af sårbare naturtyper i to moser på Københavns Vestegn er foretaget med udgangspunkt i tre aktuelle problemstillinger, der knytter sig til mange danske moser med effekter af øget grundvandsindvinding i mosernes nærområde, øget afvanding ved dræning direkte i mosen, samt effekter af fremtidige klimaforandringer. Mere information om bladet Jord & Viden kan findes på dette link http://www.vand-og-jord.dk/
 

Filer: