Basismonitering af spidssnudet frø gennemført

I løbet af forsommeren 2016 blev Amphi Consult færdig med basismonitering af spidssnudet frø i alle projektområder. Moniteringen blev ikke foretaget i Faxe Kommune, da der ikke forventes at kunne findes spidssnudet frø i projektområdet. Undersøgelsen viste, at der med undtagelse af projektområdet i Jammerbugt Kommune fandtes nogle til mange ægklumper af spidssnudet frø i projektområderne. Moniteringsrapporten kan hentes her.  Midtvejs- og slutmonitering af spidssnudet frø skal vise, om projektet har formået at forbedre forholdene for arten.

Monitorering, 2016