To botanikere fra Thisted Kommune er i gang med en ny basisregistrering, så naturkvaliteten fremover kan måles.

Læs mere

Monitorering, 2017

I løbet af forsommeren 2016 blev Amphi Consult færdig med basismonitering af spidssnudet frø i alle projektområder.

Læs mere

Monitorering, 2016