Private lodsejere og foreninger kan kvit og frit booke en naturplejetrailer hos Thisted Kommune

Læs mere

Natur, 2021

I den tørre september i 2020 var de helt rette betingelser for at gennemføre naturpleje på den centrale og værdifulde del af Vasby Mose. Her  findes en hel unik natur med mange sjældne planter. For at sikre og forbedre deres livsbetingelser, var der behov for at fælde en del af den tætte og skyggende træ- og kratopvækst for at skabe mere plads og udvide det lysåbne areal. Til foråret sættes der kvæg ud og de vil fremover pleje arealet.

Læs mere om naturen på stedet i et andet opslag ”Optælling af melet kodriver i Vasby Mose”.

Læs mere

Natur, 2021

På baggrund af tekniske forundersøgelser og projektaftaler med private lodsejere har Jammerbugt kommune nu med konsulentbistand fra COWI A/S udfærdiget detailprojekter for restaurering af Svenstrup Å og de to kildevældsbække Fosdal Bæk og Hjuldal Bæk.

Læs mere

Natur, 2018

Med finansiering fra RigKilde LIFE og Den europæiske Fond for udvikling af Landdistrikterne har Thisted Kommune i foråret 2018 etableret et nyt hegn omkring orkidéengen ved Sønderhå Plantage.

Læs mere

Natur, 2018