Forundersøgelse for lys skivevandkalv gennemført

I løbet af sommeren 2016 blev Natur360 færdig med forundersøgelse af forholdene for lys skivevandkalv i Vaserne og andre naturområder i Mølleådalen. Forundersøgelsen viste at enkelte vådområder i Vaserne stadig er de væsentligste lokaliteter for arten. Forundersøgelsesrapporten kan hentes her. Rapporten giver baggrunden for det videre arbejde med vandhulspleje i Mølleådalen og opformering af lys skivevandkalv.

Forberedelser, 2016