Kvarters TV om projektet i Nationalpark TV

I begyndelsen af juni 2016 brugte Nationalpark TV i Thy en hel dag på optagelser i og omkring kildevæld og rigkærene i Dover Kil. Det blev til gode billeder af nogle af de karakteristiske planter i naturtyperne og en del interview. Der fortælles bl.a. om den historiske drift i området, om truslerne mod naturtyperne, om formålet med RigKilde-LIFE projektet og om projektets videre forløb. Endelige fortælles flere spændende historier om planterne i rigkæret, bl.a. projektets logo-plante vibefedt. Se eller gense udsendelsen her:

Formidling, 2016