Styregruppe udnævnt og samlet første gang

Den fuldtallige styregruppe afholdt sit første møde d. 23. februar 2016 i Naturcenter Fosdalen. Naturcentret ligger midt i projektområde Under Lien i Jammerbugt Kommune. Fra venstre mod højre bagerst: Lars Christian Adrados, projektleder, Thisted Kommune, Tina Charlotte Moustgaard Pedersen, biolog, Struer Kommune, John Patuel Hansen, sektionsleder, Thisted Kommune, Thorkild Lauridsen, centerchef for Plan & Miljø, Faxe Kommune, Allan Eskesen, biolog, Jammerbugt Kommune. Forest: Arne Schøller Larsen, Natur- og Miljøchef, Høje-Taastrup Kommune, Gitte Clausen, Plan- og Miljøchef, Jammerbugt Kommune, Susanna Kjær Nielsen, Natur- og Miljøchef, Furesø Kommune, og Jakob Harrekilde Jensen, skovrider, Naturstyrelsen Fyn.

Projektforvaltning, 2016