Hydrologiske undersøgelser

Hydrologiske forundersøgelser 2017

Takket være personaletimer i RigKilde-LIFE kunne Thisted Kommune i efteråret 2016 ansøge Landdistriktspuljen (under Erhvervsstyrelsen) om en række hydrologiske forundersøgelser. Der er bevilliget penge til at undersøge cirka 998 ha fordelt på lavtliggende arealer ved: Lund Fjord, Selbjerg Vejle, Tømmerby Fjord, Vesløs Vejle, Arup Vejle, Østerild, Dover Kil, Boddum, Sindrup, Ove Sø og Draget. 

Eksterne konsulter er hyret. Områderne bliver over sommeren 2017 besøgt af specialister i vandforhold og botanik.

Forberedelser, 2017