Naturpleje af Svenstrup Kær

Lørdag den 8 april kl. 9.30 – P-plads ved Fosdalvej nedenfor Lien skrænten.

Kom og vær med til at pleje den skønne natur ved Svenstrup Kær. Her har de lyskrævende og sjældne planter brug for en hjælpende hånd i kampen mod den skyggegivende opvækst af særligt pilekrat og tagrør. Vi vil skabe mere lys og plads til bl.a. områdets fine bestande af orkidéer.

Naturplejen kommer til at foregå med ørnenæb, sav og le, og alle kan være med. Erfarne naturplejere kan tilbyde hjælp og undervisning i naturpleje og brug af udstyr.

Alle nødvendige redskaber og forplejning i form af varm kaffe/the og en bid brød vil være tilstede til de fremmødte naturplejere.

Medbring selv varm beklædning, handsker og støvler da arealet er fugtigt.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Arrangementet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt og Jammerbugt Kommune i regi af RigKilde LIFE projektet.

Formidling, 2017