Henning Villadsen, Henrik Holm, Kristian Brogaard og Preben Nielsen
Henning Villadsen, Henrik Holm, Kristian Brogaard og Preben Nielsen

Stor naturpris til Hellerød Kær Naturplejeforening

God natur skaber vi sammen

I dag er omkring 25 lodsejere organiseret i Naturplejeforeningen, der manuelt har ryddet pilekrat og tagrør og igangsat græsning, så der i dag kan gå ca. 30 Galloway-dyr i kæret. Områdets naturkvalitet er høj og fortsat stigende, ligesom der løbende arbejdes for mindre udvidelser af naturområdet.

Arbejdet med naturplejen støttes i dag også af foreningen "Kærets Venner", der for at deltage i opsynet med dyrene får forkøbsret til kød fra kvæget foruden den medfølgende motion og naturoplevelserne.

Projektet er således godt forankret i lokalområdet, og blandt andet kan kød fra dyrene nydes på Tambohus Kro, der ligger som nabo til det værdifulde naturområde.

Netop forankringen var en afgørende faktor i tildelingen af prisen. 15. Juni Fonden lagde i beslutningen vægt på det forbilledlige samarbejde mellem Hellerød Kær Naturplejeforening, Danmarks Naturfredningsforening og Struer Kommune. Et samarbejde, der kører under mottoet "God natur skaber vi sammen".

Faktabox:
  • Antal ha: ca. 40 ha
  • Antal lodsejere: 25
  • Antal ha rigkær: 14,6 ha
  • Antal ha kildevæld: vides ikke endnu
  • Natura 2000 område: N28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”
  • Særligt for projektområdet: Er den meget høje biodiversitet
  • Aktuelt: Hellerød Kær Naturplejeforening har fået 15. junifondens naturpris på 150 000 kr på grund af foreningens store arbejde med naturpleje.
  • Projektejer: Tina Pedersen for Struer Kommune

 

Formidling, 2017