Henning Villadsen, Henrik Holm, Kristian Brogaard og Preben Nielsen
Henning Villadsen, Henrik Holm, Kristian Brogaard og Preben Nielsen

Stor naturpris til Hellerød Kær Naturplejeforening

15. Juni Fondens NATURPRIS 2016 er for første gang uddelt og gik til Hellerød Kær Naturplejeforening, der har arbejdet for genopretning og naturpleje i rigkæret på Thyholm. Prisen er på 150.000 kr. og blev overrakt tirsdag den 17. januar 2017 på Plantekongressen i Herning.

"Naturprisen går til et projekt med en bemærkelsesværdig høj naturmæssig værdi. Det op mod 40 hektar store ekstremrigkær på Thyholm i Limfjorden rummer i dag mere end 150 forskellige arter af kærplanter i en mosaik af forskellige kærtyper," lyder det i indstillingen til prisen, som fortsætter:

"Uden Naturplejeforeningens indsats ville kæret med dets rige naturindhold være helt eller delvist forsvundet. Nærmest i "sidste øjeblik", i 2005, igangsatte kærets lodsejere en omfattende indsats, der siden har ført til genopretning og naturpleje af rigkæret. Hvis der var flere som lodsejerne i Hellerød Kær Naturplejeforening, så ville den danske natur ikke være så trængt."

I dag er omkring 25 lodsejere organiseret i Naturplejeforeningen, der manuelt har ryddet pilekrat og tagrør og igangsat græsning, så der i dag kan gå ca. 30 Galloway-dyr i kæret. Områdets naturkvalitet er høj og fortsat stigende, ligesom der løbende arbejdes for mindre udvidelser af naturområdet.

Arbejdet med naturplejen støttes i dag også af foreningen "Kærets Venner", der for at deltage i opsynet med dyrene får forkøbsret til kød fra kvæget foruden den medfølgende motion og naturoplevelserne.

Projektet er således godt forankret i lokalområdet, og blandt andet kan kød fra dyrene nydes på Tambohus Kro, der ligger som nabo til det værdifulde naturområde.

Netop forankringen var en afgørende faktor i tildelingen af prisen. 15. Juni Fonden lagde i beslutningen vægt på det forbilledlige samarbejde mellem Hellerød Kær Naturplejeforening, Danmarks Naturfredningsforening og Struer Kommune. Et samarbejde, der kører under mottoet "God natur skaber vi sammen".

Faktabox:
  • Antal ha: ca. 40 ha
  • Antal lodsejere: 25
  • Antal ha rigkær: 14,6 ha
  • Antal ha kildevæld: vides ikke endnu
  • Natura 2000 område: N28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”
  • Særligt for projektområdet: Er den meget høje biodiversitet
  • Aktuelt: Hellerød Kær Naturplejeforening har fået 15. junifondens naturpris på 150 000 kr på grund af foreningens store arbejde med naturpleje.
  • Projektejer: Tina Pedersen for Struer Kommune
Formidling, 2017