Det kræver også hårdt mauelt arbejde at sætte et hegn. Foto Klavs Bærent Iversen
Det kræver også hårdt mauelt arbejde at sætte et hegn. Foto Klavs Bærent Iversen
Der sættes pæle i. Foto: Klavs Bærent Iversen
Der sættes pæle i. Foto: Klavs Bærent Iversen
Området der skal hegnes. Foto Klavs Bærent Iversen
Området der skal hegnes. Foto Klavs Bærent Iversen
Der bruges maskiner til at banke stolperne i den frosne jord. Foto Klavs Bærent Iversen
Der bruges maskiner til at banke stolperne i den frosne jord. Foto Klavs Bærent Iversen
Midlertidige spor efter maskinen. I øverste venstre hjørne anes den kommunale sheltersplads. Foto: Klavs Bærent Iversen
Midlertidige spor efter maskinen. I øverste venstre hjørne anes den kommunale sheltersplads. Foto: Klavs Bærent Iversen

Nyt hegn ved Sønderhå Plantage skal være med til at sikre naturværdierne

Med finansiering fra RigKilde LIFE og Den europæiske Fond for udvikling af Landdistrikterne har Thisted Kommune i foråret 2018 etableret et nyt hegn omkring orkidéengen ved Sønderhå Plantage.

Arealet har tidligere været afgræsset af får men fremadrettet er det i stedet skotsk højlandskvæg, der skal være med til, at sikre de store naturværdier i området.

Der er samtidig etableret nye klaplåger og opsat informationstavle, der skal være med til at gøre naturoplevelsen endnu bedre.

Området rummer rigtig mange sjældne, fredede og rødlistede arter som eksempelvis maj gøgeurt, purpur gøgeurt, loppe star, tvebo star, nåle-sumpstrå, fåblomstret sumpstrå og trenervet snerre.

Natur, 2018