Etablering af hensigtsmæssig vandstand

I sidste uge gennemførte Thisted Kommune de første hydrologiske tiltag, som et led i en række hydrologiske og botaniske forundersøgelser i forbindelse med LIFE RigKilde.

Tiltagene blev foretaget på engarealer ved Ove Sø, Sønderhå i samarbejde med lodsejer.

Efter at have sløjfet dræn flere steder på en veldrænet eng, strømmer kalkholdigt grundvandet nu ud på terræn og der er skabt de helt rigtige vilkår for udviklingen af rigkær. Vi dokumenterer effekten med vandstandsstationer og resultatet kunne ses øjeblikkeligt. Det kan ses på grafen, hvor både den blå og grønne streg viser at vandstanden i jorden stiger helt op til terræn umiddelbart efter drænene afbrydes.

Vi glæder os rigtig meget til at følge udviklingen af området, der med tiden vil få flere spændende og værdifulde plantearter.

Fysiske aktioner, 2019