Naturvandring i Sengeløse Mose

Der blev den 20. juni 2019 inviteret til naturvandring i Sengeløse Mose af RigKilde LIFE og Høje-Taastrup Kommune. Her blev der set på den naturpleje kommunen har gennemført i samarbejde med de berørte lodsejere. I vinters blev der gennemført fældning af træer og buske for at skabe mere lys og plads til den unikke natur, der findes i mosen. Nu går der 6 naturplejere af racen gallowaykvæg i sommerhalvåret, og vedligeholder og udvikler naturværdierne i området.

Formidling, 2019