Bekkasin-skrab på strandeng forbedrer levesteder for fugle og padder

Overrisling af strandeng ved Arup Vejle giver bedre levesteder for engfugle og padder. RigKilde LIFE støtter AVJF i at etablere bekkasin-skrab på afgræsset strandeng. Se filmklip af gravearbejdet herunder.

På filmklippet herunder ser du hvordan vandet ledes fra Tømmerby Kanal ud i de nye skrab og derfra videre ud på strandengen. Dronefilmen blev optaget på åbningsdagen den 24. august 2020, hvor Naturrådet for AVJF Vejlerne besøgte arealet.

Fysiske aktioner, 2020