Lukning af grøfter og dræn skaber naturlig hydrologi

Hos en lodsejer ved Selbjerg Vejle lukkes grøfter på og dræn på afgræssede enge.

 

Fysiske aktioner, 2020