Nye hegn og afgræsning skal sikre natur på våde enge

Thisted Kommune har med tilskud fra EU opsat hegn på engene ved i Sønderhå. Afgræsningen skal sikre områdets sjældne planteliv som kragefod, vibefedt, engnellikerod, kæruld m.fl.

I forlængelse af LIFE-projektet har Thisted Kommune på vegne af en lang række private lodsejere, via Landbrugsstyrelsen, søgt og fået tilsagn om 1,2 millioner kroner i EU-støtte til rydning og hegning på de privatejede arealer. Pengene sikrer afgræsning af i alt 156 hektar sårbar natur i Thisted Kommune.

Læs hele artiklen her

Fysiske aktioner, 2020