Nyheder fra Faxe Kommune

 

1.

Vi har tidligere meldt ud, at vi ikke længere ville arbejde på at få etableret græsning med kreaturer af hensyn til en lodsejers bekymringer. I stedet fik vi gennemført hydrologiske undersøgelser for at finde ud af, om vi kunne nå målet alene ved rydninger og ændringer i vandbevægelserne i mosen. Resultatet fra de hydrologiske undersøgelser viste imidlertid, at disse to tiltag ikke ville kunne stå alene. Vi har derfor været nødt til at finde en løsning, hvor vi igen inddrager græsning af mosen. Græsning er simpelthen det eneste, der kan opretholde og genskabe de optimale betingelser for at den sårbare natur i området kan udvikle sig i en positiv retning med en større mangfoldighed af dyr og planter. Vi arbejder derfor nu på at lave en model, hvor den lodsejer, der ikke ønsker at deltage, kan friholdes, men hvor projektet alligevel kan gennemføres på store arealer og med et godt forventet resultat. Det ville selvfølgelig have været det mest optimale, hvis hele mosen kunne være med den samme pleje. Og vi holder selvfølgelig altid en dør åben for at man kan deltage med sin jord, selvom man tidligere har afslået det.

 

2.

Vi afholdt i februar måned 2020 en tur for interesserede lodsejere til et lignende naturplejet område i Nordvestsjælland. Turen gik til Saltbæk Vig, hvor inspektør Flemming Buttenschön, viste os rundt og fortalte om de forskellige dele af området primært med fokus på græsnings- og jagtdelen. Saltbæk Vig er privatejet, og ejerne administrerer selv plejen af området. Bedriften løber rundt med kødkvægsproduktion som indtægt.

Vi valgte at tage til Saltbæk Vig, fordi der i området er en betydelig kronvildtbestand, ligesom der også er i området omkring Holmegårds Mose og Gammellung/Tamosen. I Saltbæk Vig er græsningsfoldene mange og de fleste i samme størrelse, som dem vi arbejder med i Gammellung/Tamose-området. På turen fik vi bl.a. vist de steder, hvor krondyrene krydser hegnslinjerne. Der var mange af disse passager, og ifølge inspektøren, så var trådene ikke noget, der i sig selv styrede krondyrenes færden i området. Efter en kortere tilvænningsperiode, så lærer krondyrene, hvor hegnslinjen går og de oplever herefter ingen problemer med dyr, der hænger fast eller får skader på grund af trådene. De har også gjort det, at de vælger en trådtype, der er meget elastisk, hvilket yderligere mindsker risikoen for, at dyr kommer til skade ved passagen. Inspektøren fortalte os desuden, at Saltbæk Vig værner meget om deres kronvildtbestand, og at det altid ligger dem på sinde ved de ændringer, de foretager i området. Helt generelt, så trives kronvildt i de græssede områder og faktisk så lader det til, at krondyrene ligefrem foretrækker at opholde sig i nærheden af kreaturerne. Vi vil i græsningsdelen selvfølgelig læne os meget op ad de erfaringer, Saltbæk Vig har gjort sig, så der tages størst muligt hensyn til jagtinteresserne i vores område. 

Forberedelser, 2020