Benyt den store værktøjskasse til naturpleje på din egen matrikel

Har du et pilekrat, der har bredt sig i et område, som du gerne vil have afgræsset?

Vokser der højt græs ved et trådhegn – eller er din eng ved at gro til i træer, buske eller tagrør?

Så er det rigtige grej nemt tilgængeligt for dig – her i Thy.

Thisted Kommune er med i naturprojektet Rigkilde LIFE, og en af fordelene ved dette er adgangen til en naturplejetrailer med masser af værktøj og sikkerhedsudstyr.

I naturplejetraileren findes buskryddere, motorsave, leer og andet grej, der er nødvendigt, når træer og buske skal ryddes. Der er endda benzin til maskinerne.

Medarbejdere i sektion Landbrug og Natur har lavet instruktionsvideoer, der er tilgængelige på hjemmesiden rigkildelife.dk. Her kan man se, hvordan man spænder kæden på motorsaven, fylder olie på eller skifter et hoved til buskrydderen.

Naturplejetraileren lånes ud til lodsejere og foreninger. Kvit og frit.

Thisted Kommune vil gerne have naturplejetraileren ud at virke.

- Vi vil gerne have, at lodsejerne laver naturpleje. Naturen har gavn af, at der bliver åbnet op og kommer lys. Når omgivelserne bliver fri for krat og højt græs, kan de lidt små og sarte planter få mulighed for at vokse op i stedet, siger naturmedarbejder Mathilde Boesen, Thisted Kommune.

Her i sommerhalvåret skal man dog være nænsom med maskinerne og sikre, at fugle og pattedyr forstyrres mindst muligt.

Naturplejetraileren kan bookes gennem skovfoged Klavs Bærent Iversen, Thisted Kommune. Mail klbi@thisted.dk eller telefon 99 17 22 29.

 

Som vist på billederne, lånte frivillige i foreningen Nationalpark Thy VENNER forleden grejvognen, da der skulle ydes naturpleje på og omkring gravhøjene i Stenbjerg Klitplantage.

Gevinsten ved forskellige naturplejetiltag som rydning, hegning og forbedret hydrologi vil medføre udbredelse af flere af de planter, der trives i rigkær og kildevæld - blandt andet Purpurgøgeurt, der er afbilledet.

Faktabox:

Rigkilde LIFE er et naturprojekt, der handler om at sikre rigkær og kildevæld i Natura 2000-områderne ved Vejlerne, Hvidbjerg Å og Doverodde.

220 lodsejere indgår i en tæt dialog og frivilligt samarbejde med Thisted Kommune om at – indtil nu – at sikre pleje af over 85 hektar rigkær og syv hektar kildevæld.

Rigkilde LIFE er hovedsageligt finansieret gennem EU og Miljøstyrelsen og sker i samarbejde med fem andre kommuner, Naturstyrelsen Fyn og Miljøstyrelsen. Projektet varer frem til december 2022.

Natur, 2021