Workshop om dyr i naturplejen - for dyreholdere og lodsejere

Torsdag den 17. juni 2021 var Farum Sortemose i Øvre Mølleådal i strålende sol rammen om en to-timers workshop om græssende dyr i naturplejen. Målgruppen for workshoppen var mindre dyreholdere og lodsejere, som selv har dyr gående med det formål at pleje naturen.

RigKilde LIFE har fokus på de våde naturtyper, rigkær og kildevæld, og oplæggene handlede derfor om de særlige udfordringer, der kan være forbundet med at have dyr gående i våde områder. Workshoppen blev afholdt hos en af RigKilde-projektets deltagere, og der var indlagt en kort tur ind i græsningsfolden.

Workshoppen bød på tre oplæg med forskellige temaer. Det første oplæg stod Anders Michaelsen fra Natur360 for. Han fortalte om de våde naturtyper, hvordan de er opstået, hvad der kendetegner dem, og hvorfor det er så vigtigt at de bliver plejet rigtigt. Han gav også nogle bud på, hvordan lodsejerne kan genkende de særlige naturtyper, rigkær og kildevæld, ud fra hvilke planter, der vokser i området.

Oplæg nummer to stod den professionelle dyreholder, Per Maribo fra Naturkvæg.dk, for. Han har selv dyr gående i våde naturområder, og han fortalte om og gav gode råd til at få græsningen til at lykkes i våde og vanskelige naturområder. Han gav et bud på, hvilke racer der egner sig, og hvilke der bestemt ikke gør, og hvordan man introducerer dyrene til græsningsarealerne. Han delte også ud af egne erfaringer med tilsyn, sygdomme, foderstand med videre.

Andreas Höll fra Agrovi Landbrugsrådgivning stod for det sidste oplæg om tilskudsmuligheder og regler for græsning i naturplejen. Han gav gode råd til, hvordan man kan søge om tilskud, og hvilke forhold, man skal være opmærksom på, hvis man søger om tilskud.

Der var mange gode spørgsmål og snak undervejs, og der blev udvekslet erfaringer.

Workshoppen var velbesøgt med ca. 25 deltagere, heraf 15 dyreholdere og lodsejere, foruden medarbejdere fra de deltagende kommuner og staten. Der var også et bredt udsnit af dyrearter og racer repræsenteret af dyreholderne, fra vildheste til kvæg, får og endda også vandbøfler.

Formidling, 2021