Mikroplejearrangementer 2022

Langdalen - søndag den 1. maj 2022

 

Oplev foråret i Langdalen, - et af de særligt fine naturområder vi har i Thisted Kommune. Få naturhistorien og vær med til at svinge buskrydder og ørnenæb, eller gå på opdagelse i rigkær og kildevæld. Alle kan være med til at gøre forskel, og børn, som voksne, er velkomne.

Langdalen ligger nord for Kløvenhøj indenfor Doverkilfredningen, og er lukket for offentlig adgang. På denne ene dag er der åbnet op i anledning af arrangementet, så det er en unik chance for at opleve en del af det fredede område.

I bunden af Langdalen ligger der rigkær og kildevæld med sjældne planter. Thisted Kommune ryddede området i 2019 for at fastholde de høje naturværdier, og undgå, at området springer i lukket skov. Området plejes i dag af kreaturer, men der er en del genvækst, og vi giver derfor naturen en hånd.

Alle kan være med til at gøre forskel, - og husk praktisk tøj og gummistøvler.

Thisted Kommune er vært med en sandwich og vand, og meld dig til på SMS til naturvejleder Søren Krag på 29 61 97 57 senest onsdag den 27. april.

Tid og sted: 1. maj kl. 10-13, - vi mødes ved P-pladsen ved Kløvenhøj på Kløvenhøjvej, 7760 Hurup Thy: https://goo.gl/maps/KyuZo9uRWf96pUEM7

 

Brokær – søndag den 3. april 2022

Kom og oplev foråret i Brokær, - et af de særligt fine naturområder vi har i Thisted Kommune. Hør om botanik og historie, og vær med til at svinge buskrydderen eller ørnenæbet. Alle kan være med til at gøre en forskel.

Brokær ligger syd for Kløvenhøjvej og Doverkil. I det store rigkær og kildevæld har Thisted Kommune har lavet flere rydningsprojekter for at fastholde de høje naturværdier, og undgå, at området springer i lukket skov. Rydningerne er fulgt op med hegning, så området i dag plejes af kreaturer. Grundet den høje grundvandsstand er afgræsningen ekstensiv, og i en del af det ryddede område er nu genvækst, og vi giver derfor naturen en hånd.

Thisted Kommune er vært med en sandwich og vand, og tilmelding til naturvejleder Søren Krag på 29 61 97 57 er derfor nødvendig senest onsdag den 30. marts. Husk praktisk tøj og gummistøvler.

Tid og sted: 3. april, kl. 10-13, - vi mødes ved P-pladsen ved Kløvenhøj på Kløvenhøjvej, 7760 Hurup Thy: https://goo.gl/maps/KyuZo9uRWf96pUEM7

 

Fysiske aktioner, 2022