Udfordringer med kompensation til lodsejere i lavbundsprojekter forhindrer gennemførsel af hydrologiske tiltag, som skulle gavne Rigkilde Life-projektet

Udfordringer med kompensation til lodsejere i lavbundsprojekter forhindrer gennemførsel af hydrologiske tiltag, som skulle gavne Rigkilde Life-projektet.

Klik her for at læse artiklen.

Projektforvaltning, 2022