Resultater om vandforholdene i Vasby og Sengeløse Moser

I 2017 blev der lavet en lokal grundvands- og overfladevandmodel for området Vasby- og Sengeløse Moser. Ud fra lokale indsamlede data om vand- og jordbundsforhold, har modellen kunnet belyse nogle konkrete udfordringer, der er i moserne for at kunne udvikle den værdifulde lysåbne natur. Det er både forhold, der skal løses inden for LIFE RigKilde-projektets løbetid frem til 2020, og mere langsigtede påvirkninger, der kan få indflydelse på naturudviklingen.

Læs rapporten her

Forberedelser, 2018