Naturplejeforeningen var til prisoverrækkelsen repræsenteret af Henning Villadsen, Henrik Holm, Kristian Brogaard og Preben Nielsen (billede).

Prisen er en anerkendelse for foreningens arbejde med genopretning og naturpleje i rigkæret Hellerød Kær på Thyholm.

15. Juni Fondens NATURPRIS 2016 er for første gang uddelt og gik til Hellerød Kær Naturplejeforening, der har arbejdet for genopretning og naturpleje i rigkæret på Thyholm. Prisen er på 150.000 kr. og blev overrakt tirsdag den 17. januar 2017 på Plantekongressen i Herning.

"Naturprisen går til et projekt med en bemærkelsesværdig høj naturmæssig værdi. Det op mod 40 hektar store ekstremrigkær på Thyholm i Limfjorden rummer i dag mere end 150 forskellige arter af kærplanter i en mosaik af forskellige kærtyper," lyder det i indstillingen til prisen, som fortsætter:

"Uden Naturplejeforeningens indsats ville kæret med dets rige naturindhold være helt eller delvist forsvundet. Nærmest i "sidste øjeblik", i 2005, igangsatte kærets lodsejere en omfattende indsats, der siden har ført til genopretning og naturpleje af rigkæret. Hvis der var flere som lodsejerne i Hellerød Kær Naturplejeforening, så ville den danske natur ikke være så trængt."

Læs mere

Formidling, 2017

I begyndelsen af juni 2017 blev de første kreaturer sat ud på græs i den nye indhegnede fold i Vasby Mose.

Læs mere

Fysiske aktioner, 2017