Gammellung og Tuerne

Frivillige trak i arbejdstøjet for at udbrede sjælden natur

En håndfuld frivillige havde torsdag den 22. sep. bevæbnet sig med handsker og spader for at give naturen en hånd. Den skarpe og temmelig ubehagelige plante, hvas avneknippe, skulle nemlig udplantes i nye dele af Gammellung Mose. Hvorfor? Spørger du sikkert. Sagen er, at hvas avneknippe er fuldstændig uundværlig i den navngivne naturtype: avneknippemose. En naturtype, som er sjælden i hele Europa, og kun findes på ca. 4 km2 i hele Danmark. Derfor er et af Faxe Kommunes mål i Rigkilde LIFE at udbrede den sjældne avneknippemose.

Forinden dagen, havde Faxe Kommune gravet klumper af planten op i dele af mosen, hvor planten trives og vokser i tætte bestande. I samarbejde med de frivillige kunne Faxe Kommune flytte planten til dele af mosen, hvor den ikke vokser i forvejen, hvor det ville være svært for hvas avneknippe naturligt at brede sig til, og hvor vi forventer, at den vil kunne trives i fremtiden. Dagen gav de fleste sved på panden, men der var også plads til hyggesnak om den spændende natur samt kaffe og kage til de trængende. Faxe Kommune takker for indsatsen!

Fysiske aktioner