Gammellung og Tuerne

Vilde blomsters dag

30 botanik-interesserede folk trodsede regnen søndag den 19. juni 2022, da Faxe Kommune inviterede til Vilde Blomsters Dag i samarbejde med Dansk Botanisk Forening i Gammellung Mose.

Formålet var at fremvise de spændende blomster, græsser og halvgræsser, der vokser i rigkæret og avneknippemosen, der er en del af Rigkilde Life.

Mange spændende planter blev fremvist - de smukke kødfarvede gøgeurter blev beundret og bl.a. hirsestar, gul frøstjerne og hvas avneknippe blev studeret. Der blev også tid til at høre mere om, hvad projektet går ud på og til at se på nogle af områdets insekter. Tak til alle der deltog!

Formidling