Gammellung og Tuerne

Indvielse i Gammellung Mose - Faxe Kommune

Fredag den 22. april var omkring 50 lodsejere og øvrige borgere samlet i Gammellung Mose, hvor der var indvielse af Faxe Kommunes delprojekt i RigKilde LIFE.

I høj solskin holdt formand for Teknik- & Miljøudvalget, Dorthe Egede Borg, indvielsestale for de mange interesserede tilhørere.

Herefter blev 14 galloway-køer sluppet løs i mosen og de galopperede ud i de 32 ha store indhegninger.

Derefter var der rundvisning, hvor nogle af de sjældne naturtyper i mosen, som projektet sigter mod at beskytte og udbrede, blev fremvist.

Alt i alt en succes med meget begejstrede deltagere.

Faktabox:

To store områder er blevet indhegnet i mosen – i alt 32 ha. Her er der også blevet ryddet ca. 8 ha krat.

Formålet er, at sikre og fremme udviklingen af særlige naturtyper - blandt andet avneknippemose, rigkær og tidvis våd eng. Rydningen og afgræsningen skal give lys og luft til den lysåbne mosenatur

Fysiske aktioner